Home

Baptisten Gemeente Krommenie

 

We zijn een gastvrije kerk!

Elke zondag dienst om 10:00 uur.

na de dienst is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te drinken om zo nog even over de dienst na te kunnen praten en natuurlijk de contacten te kunnen onderhouden.

Voor meer informatie kunt bellen met de sercretaris:

tel nr. 075-6210073

 

De Baptisten Gemeente. Tot ziens!

Laatste nieuws

De Baptisten Gemeente Krommenie heeft een groepsbeschikking van de Unie van Baptisten Nederland en daarmee ook de ANBI stutus.

Voordelen van de ANBI status zijn dat giften voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen. Ook de BAPTISTEN GEMEENTE KROMMENIE beschikt over de ANBI status. Om de ANBI status te verkrijgen en te houden moet aan voorwaarden voldaan worden. Naast de reeds geldende voorwaarden zijn er met ingang van 1 januari 2014 nieuwe regels bijgekomen. Deze regels hebben het doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De nieuwe voorwaarden gaan per 1 januari 2016 ook gelden voor de kerken. Per genoemde datum moeten kerken diverse gegevens publiceren op een internetsite.

 

Rechtsbovenin vind u de link naar de ANBI REGELS en de bijbehorende gegevens.

Baptisten Gemeente Krommenie, Snuiverstraat 63b, 1561 HB Krommenie l CONTACT I routebeschrijving I Sitemap